Zapoznaj się z Regulaminem Wróżb i Polityką Prywatności | Wróżka Beata - Czarująca Różdżka

Regulamin Wróżb:

Definicje:

1.Usługodawca – Beata Wojciechowska, występująca pod pseudonimem „Wróżka Czarująca Różdżka”, będąca właścicielem firmy: „AFRODYTA” Beata Wojciechowska (pełna nazwa firmy), Wróżka Beata – Czarująca Różdżka (nazwa skrócona firmy), zwana dalej doradcą, wróżką, administratorem witryny czarymagia.pl, świadcząca odpłatne usługi poprzez kontakt: e-mail, telefon, skype, messenger, whats up.

2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych korzysta z usług oferowanych przez platformę czarymagia.pl

3. Usługobiorca – osoba, zwana też klientem, która w sposób dobrowolny dokonała zakupu usługi, poprzez platformę czarymagia.pl

4. Usługa – zwana też wróżbą, polega na świadczeniu usług z zakresu ezoteryki, takich jak: Konsultacja telefoniczna, Konsultacja online, Czat, Zapytanie do Tarota, Dopasowanie numerologiczne, Portret numerologiczny, Tłumaczenie snu, Horoskop, Analiza związku i miłości karmicznej, Analiza długu karmicznego, Rytuały.

5. Przelewy24 – PayPro S.A. – firma zewnętrzna nadzorująca płatności, na platformie. Dane firmy: Przelewy24.pl, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP:7792369887, REGON: 301345068, KRS:0000347935,

6. Paypal – firma zewnętrzna umożliwiająca płatności kartą na platformie,

7. Administrator – Administratorem platformy jest firma „AFRODYTA” Beata Wojciechowska.

Dane Firmy:

NIP: 945 197 99 53, 

REGON: 121 86 52 10, 

ADRES: Ul. Kurantów 5/24, 02-873 Warszawa, 

ADRES DO KORESPONDENCJI: Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa.

8. Witryna obejmuje zawartość wszystkich stron witryny pod adresem czarymagia.pl, której administratorem i twórcą jest Beata Wojciechowska, właścicielka firmy „AFRODYTA” Beata Wojciechowska,

Płatności:

1. Płatności i rozliczenia transakcji e-przelewem są dokonywane za pośrednictwem firmy zewnętrznej Przelewy24 – PayPro S.A. W celu dokonywania płatności, przekazywane są im niezbędne informacje o kliencie. Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Przelewy24 – PayPro S.A. wyłącznie w celu realizacji usługi płatności, obsługi płatności oraz realizacji innych praw i obowiązków wynikających z umowy płatności, zgodnie z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych Przelewy24 -PayPro S.A. Płatności kartą rozliczane są z pomocą firmy PayPal Polska sp. z o.o.

2. Ceny za usługi są przedstawione jedynie w walucie PLN (złotówki).

3. Płatności dokonywane są poprzez wybranie konkretnych usług: e-mail, telefon, czat, video rozmowa, rytuał – z uwzględnieniem cennika, udostępnionego tutaj. Przed dokonaniem płatności warto zapoznać się z zasadami zadawania pytań, które z kolei udostępniam tutaj.

4. Wpłata na konto, bez pośrednictwa Przelewy24 – PayPro S.A. oraz bez pośrednictwa firmy PayPal Polska sp. z o.o. , dokonywana jest na numer konta: 33 1020 4900 0000 8202 3252 2057, na numer telefonu: 883498051, Odbiorca (nazwa firmy) – AFRODYTA Beata Wojciechowska, w tytule wpłaty należy podać rodzaj wybranej przez siebie wróżby lub wpisać „usługa ezoteryczna”, dodatkowo można wpisać swój adres e-mail lub numer telefonu, w zależności od wybranej formy kontaktu. W przypadku płatności przelewem natychmiastowym, przelewem z Pekao Banku Polskiego, przelewem na telefon nie jest potrzebne wysyłanie potwierdzenia płatności. Po dokonaniu płatności zwykłym przelewem, należy czekać na zaksięgowanie wpłaty, bądź przesłać jej dowód na adres e-mail doradcy: czarujacarozdzka@gmail.com

5. Faktury wystawiane są jedynie, na życzenie klienta, prośbę o wystawienie faktury, należy wysyłać na adres e-mail doradcy: czarujacarozdzka@gmail.com

Realizacja:

1. Realizacja następuje w przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia dokonania płatności.

2. Brak lub podanie błędnego adresu e-mail, będzie skutkowało brakiem odpowiedzi ze strony doradcy.

3. Po dokonaniu opłaty za usługę, klient ma 48 godzin na zadanie pytań drogą mailową, bądź umówienie się na rozmowę telefoniczną oraz rozmowę przez skype, whats up, messenger. W przypadku, gdy zrobi to po upływie tego czasu, doradca nie ma obowiązku być dostępnym dla klienta. W wyniku wyżej wymienionych okoliczności, należy skontaktować się z doradcą i ustalić wspólnie dogodny termin wykonania usługi.

4. Z usług mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
5. Doradca zastrzega sobie prawo, do odpisywania za darmo, na wybrane przez siebie wiadomości. Doradca zastrzega sobie prawo do odmówienia odpowiedzi na pytania, jeśli klient w sposób rażący próbuje naruszać dobre imię doradcy, używa obraźliwych słów, próbuje wprowadzić doradcę w błąd. W wyniku wyżej zaistniałych okoliczności doradca zobowiązuje się do zwrotu płatności w przeciągu 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, na konto, którego numer z uwzględnieniem imienia i nazwiska, klient zobowiązany jest wysłać na adres e-mail: czarujacarozdzka@gmail.com
6. Administrator witryny zastrzega sobie prawo, iż treści na witrynie nie muszą mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości, z wyjątkiem treści takich jak: dane osobowe, zdjęcia, usługi, ceny, dane dotyczące płatności. Witryna ma charakter rozrywkowy.

7. Użytkownik, akceptując regulamin, wyraża zgodę na kontakt drogą mailową, telefoniczną, sms, videorozmowę.

8. Przeglądanie informacji na witrynie czarymagia.pl nie wymaga rejestracji użytkownika i jest całkowicie darmowe.

Odpowiedzialność:

Administrator i operator płatności zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego działania usług. Administrator i operator płatności nie ponoszą odpowiedzialności za: szkody spowodowane wykorzystaniem przez klienta informacji otrzymanych w wyniku korzystania z usług, szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem klienta z usług, korzystanie z usług przez osoby nieuprawnione do użytkowania adresu e-mail, niesprawdzenie się słów doradcy, problemy w funkcjonowaniu usług zaistniałe na skutek zdarzeń losowych, korzystanie z usług przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem.

Reklamacje:

1. Wróżby, a więc usługi, które doradca wykonuje (Konsultacja telefoniczna, Konsultacja online, Czat, Zapytanie do Tarota, Dopasowanie numerologiczne, Portret numerologiczny, Tłumaczenie snu, Horoskop, Analiza związku i miłości karmicznej, Analiza długu karmicznego) mają charakter drogowskazu. Doradca nie gwarantuje, że każda wróżba zawsze spełni się w 100%, pomimo wysokiej sprawdzalności wróżb doradcy, gdyż w świecie czarów i magii nic nie może być do końca pewne.

Doradca nie gwarantuje też, że usługa – rytuał wykonany przez doradcę zawsze, w każdym przypadku zadziała, pomimo iż rytuały wykonywane przez doradcę cechuje wysoka skuteczność. Skuteczność rytuału zależy głównie od wiary osoby, dla której ten rytuał doradca wykonuje, w jego powodzenie.

W związku z powyższym po wykonaniu przez doradcę usługi, reklamacja nie będzie uwzględniana.

2. Reklamacja rozpatrywana jest w przeciągu 14 dni, w przypadkach gdy: usługi zostały opłacone przez klienta i nie zostały wykonane przez doradcę z przyczyn problemów technicznych, usługi nie zostały wykonane przez doradcę w terminie w wyniku działania zdarzeń o charakterze siły wyższej. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: czarujacarozdzka@gmail.com

Odstąpienie od umowy realizacji usług (Zwrot Towaru, Usługi):

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy realizacji usług w przeciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie doradcy, bądź przesłania dowodu wpłaty na e-mail doradcy, tylko wtedy gdy usługa nie została jeszcze wykonana. W związku z powyższym doradca zobowiązuje się do zwrotu należności klientowi w przeciągu 14 dni roboczych na numer konta, który klient zobowiązuje się przesłać wraz z dowodem wpłaty, jeśli wpłata nie została jeszcze zaksięgowana na e-mail doradcy: czarujacarozdzka@gmail.com

2. Doradca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy realizacji usług, w przeciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty, bądź otrzymania dowodu wpłaty, bez podania przyczyny i zwrotu należności klientowi w przeciągu 14 dni roboczych. W związku z powyższym doradca jest zobowiązany do poinformowania klienta o odstąpieniu od umowy, a klient zobowiązany jest o przesłanie adresu e-mail, działającego prawidłowo, a więc poczty która przyjmuje wiadomości, niezbędnego do kontaktu dla doradcy oraz numeru telefonu lub numeru konta, na które zostanie przekazany zwrot należności, wraz z poprawnym imieniem i nazwiskiem na e-mail doradcy: czarujacarozdzka@gmail.com

Polityka Prywatności:

1. Administratorem danych osobowych użytkowników witryny jest administrator witryny, firma „AFRODYTA” Beata Wojciechowska. Adresy e-mail do kontaktu: 

czarujacarozdzka@gmail.com

Info@czarymagia.pl

Wrozba@czarymagia.pl

2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania mogą obejmować: adres IP, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator Skype, identyfikator Whats up, imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora na podstawie 6 ust. 1 pkt b RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu, oraz na podstawie 6 ust. 1 pkt f RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, do celów: dowodowych i rozliczeniowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz do czasu rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe dotyczące przechowywania ich do celów dowodowych, rozliczeniowych, przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu. Każdej osobie przysługuje prawo do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych. W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak danych w zależności od okoliczności, uniemożliwia zawarcie umowy o realizację usług czy składanie reklamacji. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z administratorem witryny mailowo: czarujacarozdzka@gmail.com
Tarot - Karta Słońce